Αρχική

Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Την ιδέα για την ίδρυση του Eργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας του Tμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας A.Π.Θ. είχαν οι καθηγητές Γιώργος Φρέρης και Zαχαρίας Σιαφλέκης, προκειμένου να προωθήσουν τις συγκριτολογικές σπουδές στην Ελλάδα. Το Εργαστήριο ιδρύθηκε με το Π.Δ. 167/ΦEK 123/11 Iουνίου 1998.

Το Εργαστήριο οργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, κ.λπ.) και διεξάγει ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με ερευνητές και διδάσκοντες ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.

Το Εργαστήριο ενισχύεται & συνεργάζεται με:

  • τον Τομέα Λογοτεχνίας, το Εργαστήριο Μετάφρασης και Αυτόματης Επεξεργασίας του Λόγου και το Π.Μ.Σ Μεταφρασεολογίας, Μετάφρασης Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου του Tμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του A.Π.Θ.  http://www.frl.auth.gr/index.php/gr/
  • τα Διατμηματικά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.
    - ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης http://translation-interpreting.phil.auth.gr/
    - ΔΠΜΣ Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού http://www.enl.auth.gr/litma
  • την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. https://www.rc.auth.gr/
  • το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης http://www.ift.gr/el/
  • άλλους πολιτιστικούς φορείς, επιστημονικές εταιρείες, δίκτυα και ερευνητικές μονάδες είτε μεμονωμένους επιστήμονες κι ερευνητές της ημεδαπής και της αλλοδαπής

Διευθυντής του Εργαστηρίου διετέλεσε από την αρχή της λειτουργίας του το 1998 έως το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 ο καθηγητής Γεώργιος Φρέρης. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-15 & 2015-16 τη διεύθυνση ανέλαβε η καθηγήτρια Μαρία Μακροπούλου, και από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 η επίκουρη καθηγήτρια Ευγενία Γραμματικοπούλου.