Επιστημονική ημερίδα στη μνήμη της Σόνιας Μίλσκυ: «Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνία: Από τη θεωρία στην πράξη», Δευτέρα 11 Απριλίου, 2016. Διοργάνωση: Τομέας Γαλλικής Λογοτεχνίας,  Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας και το Π.Μ.Σ Μεταφρασεολογίας, Μετάφρασης Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ

Πρόγραμμα & πληροφορίες:

https://www.auth.gr/news/conferences/20111

http://ecriture-creative.thes.eu/

Επιστημονική διημερίδα στη μνήμη της Αθανασίας Τσατσάκου: «O γαλλικός και ο ελληνικός υπερρεαλισμός στην ποίηση και στην τέχνη», 4 & 5 Ιουνίου 2015. Διοργάνωση: Τομέας Λογοτεχνίας, Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. & Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία «Τέχνη»

Πρόγραμμα & πληροφορίες:

http://auth.gr/news/conferences/18895

Επιστημονική ημερίδα: «O Romain Gary (1914-1980)  και η εποχή του. Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του συγγραφέα, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του». Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014. Διοργάνωση: Τομέας Λογοτεχνίας και Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα & πληροφορίες:  

https://www.auth.gr/news/conferences/17897

http://echo.frl.auth.gr/romaingary/?lang=el

©2017 Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας. Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Κώστας Πάγκαλος