Επιστημονική ημερίδα: «Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνία: Από τη θεωρία στην πράξη»

Επιστημονική ημερίδα στη μνήμη της Σόνιας Μίλσκυ: «Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνία: Από τη θεωρία στην πράξη», Δευτέρα 11 Απριλίου, 2016. Διοργάνωση: Τομέας Γαλλικής Λογοτεχνίας,  Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας και το Π.Μ.Σ Μεταφρασεολογίας, Μετάφρασης Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ

Πρόγραμμα & πληροφορίες:

https://www.auth.gr/news/conferences/20111

http://ecriture-creative.thes.eu/

©2017 Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας. Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Κώστας Πάγκαλος