Επιστημονική ημερίδα: «O Romain Gary (1914-1980) και η εποχή του"

Επιστημονική ημερίδα: «O Romain Gary (1914-1980)  και η εποχή του. Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του συγγραφέα, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του». Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014. Διοργάνωση: Τομέας Λογοτεχνίας και Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα & πληροφορίες:  

https://www.auth.gr/news/conferences/17897

http://echo.frl.auth.gr/romaingary/?lang=el

©2017 Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας. Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Κώστας Πάγκαλος