ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ

Τα "Δια-Κείμενα" (ISSN: 2241-1186) είναι επιστημονικό περιοδικό συγκριτικής γραμματολογίας που εγκαινιάστηκε το 1999 και έκτοτε εκδίδεται σε ετήσια βάση από το Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (ενίοτε και σε έντυπη μορφή) και η πρόσβαση σε αυτό είναι ελεύθερη από τον ιστότοπο του περιοδικού. Οι θεματικές του περιοδικού άπτονται κυρίως των επιστημονικών πεδίων:

  • της θεωρίας, της ιστορίας και της κριτικής της λογοτεχνίας
  • της λογοτεχνικής πρόσληψης μέσω της μετάφρασης
  • της σχέσης γαλλόφωνης και ελληνόφωνης λογοτεχνίας
  • της θεωρίας και της κριτικής προσέγγισης του λογοτεχνικού μύθου

Αναλυτικότερα, βλ.: http://dia-keimena.frl.auth.gr

©2017 Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας. Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Κώστας Πάγκαλος