ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ

Τα Δια-Κείμενα (ISSN: 2241-1186) είναι ένα επιστημονικό περιοδικό συγκριτικής γραμματολογίας που εκδίδεται από το Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Δημοσιεύεται ηλεκτρονικά και η πρόσβαση σε αυτό είναι ελεύθερη. Οι θεματικές του περιοδικού άπτονται των επιστημονικών πεδίων:

• της θεωρίας, της ιστορίας και της κριτικής της λογοτεχνίας
• της λογοτεχνικής πρόσληψης μέσω της μετάφρασης
• της σχέσης γαλλόφωνης και ελληνόφωνης λογοτεχνίας
• της θεωρίας και της κριτικής προσέγγισης του λογοτεχνικού μύθου και

Αναλυτικότερα, βλ.: http://dia-keimena.frl.auth.gr/site

©2017 Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας. Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Κώστας Πάγκαλος