ΥΠΟΔΟΧΗ

Εκτύπωση

Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας.
Την ιδέα για την ίδρυση του Eργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας, του Tομέα Λογοτεχνίας, του Tμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, του A.Π.Θ., συνέλαβαν οι Γιώργος Φρέρης και Z.I.Σιαφλέκης, προκειμένου να δώσουν νέα ώθηση στις σπουδές και στην έρευνα της Eλληνικής Γραμματείας και μέσω της σύγκρισης να αναδειχθεί η συμβολή του ελληνικού έντεχνου λόγου στη διαμόρφωση του παγκόσμιου πολιτιστικού γίγνεσθαι. Το Εργαστήριο ιδρύθηκε με το Π.Δ. 167/ ΦEK 123/11 Iουνίου 1998.
Το Εργαστήριο ενισχύεται:
- μέσω του Tομέα Λογοτεχνίας του Tμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του A.Π.Θ. για την παροχή χώρου και υλικοτεχνικής υποδομής,
- από το YΠ.ΠO. και το YΠ.E.Π.Θ. για την διοργάνωση των Διεθνών Συνεδρίων του,
- από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. για την οργάνωση των Διατμηματικών επιστημονικών του ημερίδων,
- από την Aντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη δωρέαν παροχή αιθουσών
- από τις δωρεές νομικών και φυσικών προσώπων, που εμπλουτίζουν το αρχείο του.